Sprzedaż i naprawa elektroniki przemysłowej, systemy pomiarowe

Bezpieczeństwo i jakość w sieciach energetycznych

Pomiar i monitorowanie jakości energii elektrycznej są kluczowe zarówno dla producentów energii, operatorów sieci, jak i konsumentów. Istotne jest nie tylko udokumentowanie niezawodności zasilania i jakości napięcia, by potwierdzić zgodność z limitami emisji, ale także dostarczenie odpowiednich narzędzi analitycznych do rozwiązywania problemów i zapobiegania awariom.

System iba zapewnia szeroki
zakres narzędzi do pomiaru
jakości energii elektrycznej.

System iba zapewnia szeroki zakres narzędzi do pomiaru jakości energii elektrycznej.

Monitorowanie jakości energii elektrycznej

System iba zapewnia szeroki zakres narzędzi do monitorowania i optymalizacji urządzeń elektroenergetycznych: poprzez ciągłe monitorowanie jakości energii w sieciach energetycznych, zastosowanie cyfrowego rejestratora błędów oraz integrację standardu IEC 61850. Możliwe rozwiązania systemu iba uzupełniają się wzajemnie i mogą być stosowane równolegle.

Korzyści biznesowe:

  • obniżenie kosztów energii i udokumentowanie jakości napięcia,
  • przestrzeganie limitów emisji i brak kar finansowych,
  • analiza błędów i spełnienie wymagań jakościowych.

Możliwe zastosowania systemu iba

Ciągłe monitorowanie jakości energii w sieciach elektroenergetycznych

Cyfrowy rejestrator błędów (rejestrator usterek przejściowych)

Integracja standardu IEC 61850

Zapewnienie jakości energii elektrycznej zgodnie ze standardami

Jakość energii elektrycznej (ang. EPQ) jest określana przez parametry takie jak częstotliwość, wahania i skoki napięcia, kształt krzywej czy asymetrię napięcia zasilającego. Na jakość energii w coraz większym stopniu wpływa niekorzystnie sama sieć energetyczna, która coraz częściej jest zasilana ze źródeł rozproszonych, a także narażona na zakłócenia ze strony odbiorców.

Modułowy system ibaPQU-S pozwala na ciągłe monitorowanie jakości sieci energetycznych. ibaPQU mierzy surowe wartości – takie jak prąd i napięcie – w synchronizacji z siecią, i oblicza parametry istotne dla jakości energii – zgodnie z klasą A zdefiniowaną w normie IEC 61000-4-30. Spełnia zatem wymagania do przeprowadzania pomiarów zawarte w normie EN 50160.

Analiza charakterystycznych wartości, zwłaszcza w połączeniu z danymi dotyczącymi zakładu i procesu, stanowi podstawę do poprawy jakości i dostępności sieci elektroenergetycznych.

Szybka akwizycja danych procesów dynamicznych

Skalowalny system iba umożliwia dostosowanie funkcji rejestratora zakłóceń do indywidualnych potrzeb klientów. Przy użyciu odpowiedniego sprzętu do akwizycji danych można wykryć szybkie zmiany sygnałów w zakresie od 1 kHz do 100 kHz oraz nagrywać je w wysokiej rozdzielczości.

Ponieważ rejestrator zakłóceń zapisuje dane tylko gdy pojawi się błąd, ibaPDA najpierw buforuje dane wewnętrznie. W przypadku wystąpienia zakłóceń zostaje uruchomiona rejestracja danych.

W złożonych obiektach, gdzie z wysoką częstotliwością próbkowania trzeba dokonywać pomiaru kilku tysięcy sygnałów jednocześnie, wiele systemów ibaPDA jest połączonych za pomocą światłowodu, a dane rejestrowane są z dokładnością do próbki. Ta funkcjonalność nazywana jest wielostanowiskową.

Przykładowa konfiguracja systemu iba

Przykładowa konfiguracja systemu

Standardy automatyzacji stacji energetycznych

Norma IEC 61850 jest międzynarodowym standardem komunikacji stacji elektroenergetycznych, opisującym technologię sterowania i zabezpieczenia w rozdzielnicach elektrycznych średniego i wysokiego napięcia. Interfejs ibaPDA IEC61850 umożliwia integrację urządzeń zabezpieczających zgodnych z IEC-61850 z systemem iba.

Wsparcie IEC 61850 w ibaPDA obejmuje:

  • Akwizycję zdarzeń za pośrednictwem GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events)
  • Pozyskiwanie wartości pomiarowych za pomocą MMS (Manufacturing Messaging Specification)
  • Akwizycję pojedynczych atrybutów lub całych zestawów danych
  • Wygodny wybór sygnałów do pomiaru za pomocą przeglądarki symboli

Produkty do pomiaru jakości energii

ibaPQU-S

ibaPQU-S

Jednostka ibaPQU-S (Power Quality Unit) służy do precyzyjnego monitorowania jakości energii w sieciach energetycznych. W tym celu parametry jakości energii elektrycznej są obliczane zgodnie ze standardami oraz pozyskiwane i nagrywane za pomocą ibaPDA.

ibaPDA

ibaPDA

Jako centralna część systemu iba, ibaPDA od lat sprawdza się w roli jednego z najbardziej wszechstronnych systemów do akwizycji danych niezbędnych dla utrzymania ruchu i produkcji. Wśród wielu skutecznych funkcji ibaPDA znajdują się: akwizycja niezależnie od zasobów, szybka i synchroniczna archiwizacja oraz analityka w czasie rzeczywistym.

ibaPDA-Interface-IEC61850

ibaPDA-Interface-IEC61850

Interfejs ibaPDA IEC61850 umożliwia integrację z systemem iba urządzeń zabezpieczających zgodnych ze standardem komunikacji IEC-61850.

iba Polska

Aby uzyskać więcej informacji na temat pomiaru jakości energii elektrycznej, skontaktuj się z naszymi ekspertami. Jako oficjalny przedstawiciel iba AG w Polsce jesteśmy odpowiedzialni za wdrożenie i wsparcie techniczne systemu. Możesz także odwiedzić stronę iba lub pobrać poniższe broszury.

Telefon: +48 32 440 22 10
E-mail: biuro@adegis.com

Safety and Quality in Energy Grids

Broszura: Safety and Quality in Energy Grids (ENG)

Oprogramowanie ibaPDA

Broszura: Gromadzenie, zapis i wizualizacja online danych pomiarowych (PL)

Oprogramowanie ibaAnalyzer

Broszura: Analizowanie danych pomiarowych i przetwarzanie (PL)