Sprzedaż i naprawa elektroniki przemysłowej, systemy pomiarowe

Systemy akwizycji danych w przemyśle

Akwizycja danych, zwana też po prostu zbieraniem danych, to pierwszy etap w procesie ich przetwarzania. Ma na celu zgromadzenie informacji, najczęściej w postaci sygnałów, i przygotowanie ich do dalszej obróbki lub interpretacji. Systemy akwizycji danych znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie dokonuje się pomiarów, a zwłaszcza w przemyśle. Przyjrzyjmy się możliwościom, jakie daje zastosowanie takiego systemu w zakładzie produkcyjnym.

System akwizycji danych ma szczególne znaczenie
dla utrzymania ruchu, produkcji oraz kontroli jakości.

System akwizycji danych ma szczególne znaczenie dla utrzymania ruchu, produkcji oraz kontroli jakości.

Wyszukiwanie błędów i usuwanie awarii

Awarie w zautomatyzowanych zakładach przemysłowych prowadzą do przestojów w produkcji oraz pogorszenia jakości wytwarzanych produktów. Dlatego w przypadku wystąpienia usterki niezwykle ważne jest dotarcie do jej źródła. Aby to zrobić, technik utrzymania ruchu powinien mieć dostęp do danych pomiarowych, które zostały zarejestrowane podczas zakłócenia. Analizując zgromadzone dane, może zidentyfikować przyczynę problemu i podjąć odpowiednie działania, by ją wyeliminować.

Podstawą analizy wszystkich danych procesowych jest ich synchroniczna akwizycja w kluczowych dla zakładu miejscach. Właśnie w tym celu przydaje się system akwizycji danych. Mając natychmiastowy dostęp do danych z kontrolera, zyskujemy wgląd w dynamiczne zachowanie PLC i możemy odpowiedzieć na pytania: Jakie są powiązania między zachodzącymi procesami? Co jest przyczyną źródłową usterki? Czy to błąd występujący sporadycznie, czy systematycznie? Zrozumienie korelacji między różnymi czynnikami pozwala zoptymalizować program sterujący, by zapobiec wystąpieniu podobnych problemów w przyszłości, a w konsekwencji usprawnić także cały proces.

Korzyści biznesowe

troubleshooting_icon

Diagnozowanie
i rozwiązywanie problemów

time_icon

Skrócenie
czasu przestojów

improve_icon

Optymalizacja
procesu produkcji

Akwizycja danych pomiarowych z ibaPDA

System ibaPDA (ang. Process Data Acquisition System – System Akwizycji Danych Procesowych) jest podstawowym produktem z oferty niemieckiej firmy iba AG. ibaPDA to niezwykle wydajny, oparty na PC system akwizycji i rejestracji danych pomiarowych. Modułowa koncepcja produktu pozwala na jego elastyczną konfigurację i dopasowanie do różnorodnych potrzeb. Zastosowanie systemu iba obejmuje m.in.:

  • akwizycję danych w sposób ciągły i długoterminowy, z nastawieniem na dalszą optymalizację procesów;
  • doraźne wyszukiwanie błędów i usterek;
  • wykorzystanie jako rejestratora zakłóceń z nagrywaniem wyzwalanym w przypadku awarii.

Akwizycja danych pomiarowych przy użyciu ibaPDA jest zatem w pełni dostosowana do wymagań użytkownika. Pozwala na konfigurację tylko tych sygnałów i interfejsów, które są niezbędne w danym momencie. Dzięki temu można rozpocząć pracę z systemem na mniejszą skalę i dodawać kolejne interfejsy, sygnały, magazyny danych czy systemy kamer, gdy potrzeby firmy wzrosną.

Cechą szczególną ibaPDA jest możliwość podłączenia aplikacji do większości znanych systemów automatyki. Za pomocą magistrali polowych, protokołów Ethernet czy systemowych interfejsów, ibaPDA może połączyć się z niemal każdym systemem, niezależnie od producenta czy generacji urządzenia. Dotyczy to także pozyskiwania sygnałów pochodzących z różnych źródeł, np. sygnałów z magistrali polowej i napędowej, analogowych i cyfrowych wejść/wyjść, danych ze sterowników programowalnych, danych komunikacyjnych itp. Co więcej, aplikacja ibaPDA pozwala na jednoczesne wykonywanie wielu operacji zapisu, tak by dostosować akwizycję do potrzeb różnych użytkowników – np. w przypadku, gdy potrzebne są różne sygnały, parametry lub prędkości próbkowania.

ibaPDA jest systemem skalowalnym, odpowiednim zarówno dla pojedynczych stanowisk pomiarowych, jak i dużych instalacji międzyzakładowych, w których rejestruje się po kilka tysięcy sygnałów. Konfiguracja iba jest bardzo prosta: wszystkie ustawienia dotyczące sygnałów i modułów są wprowadzane w centralnym oknie dialogowym. To samo okno, nazwane Menadżerem Wejść/Wyjść, zawiera zintegrowaną funkcję diagnostyki, która dostarcza informacji o statusie i wartościach dla wszystkich podłączonych źródeł danych. Dzięki temu użytkownik może sprawdzić działanie systemu już na etapie konfiguracji; a także zlokalizować ewentualne źródła błędów.

Możliwości systemu

process_icon

Swobodny zapis
wyzwalany w określonym czasie lub przez zdarzenie

recording_icon

Równoległa akwizycja
wielu danych dla różnych użytkowników

find_icon

Wizualizacja online
wszystkich zgromadzonych danych

ibaPDA

ibaPDA w skrócie

  • System akwizycji danych stosowany w utrzymaniu ruchu, produkcji i kontroli jakości
  • Integracja z systemami automatyki różnych producentów i generacji
  • Indywidualnie konfigurowalne wyświetlanie danych online. Architektura klient-serwer
  • Przeprowadzanie wielu operacji zapisu jednocześnie
  • Zintegrowana funkcja diagnostyki online
  • Generowanie komunikatów i alarmów
  • Synchronizacja z dokładnością do mikrosekundy wielu systemów ibaPDA w trybie wielostanowiskowym

Wdrożenie i wsparcie techniczne

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu akwizycji danych w swojej firmie lub chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z naszymi ekspertami. Jako oficjalny przedstawiciel iba AG w Polsce jesteśmy odpowiedzialni za wsparcie techniczne produktów z grupy iba. Możesz także odwiedzić stronę producenta lub pobrać broszurę w języku polskim.

iba Polska
c/o ADEGIS Sp. z o.o. Sp.k.
Telefon: +48 32 440 22 10
E-mail: biuro@adegis.com